Το κέντρο μας σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ιατρικής Υψομέτρου.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


Το μεγάλο υψόμετρο είναι υποξικό (μειωμένο οξυγόνο) και υποβαρές (χαμηλή βαρομετρική πίεση) περιβάλλον.

Ενώ η συγκέντρωση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, ανεξάρτητα από το υψόμετρο, παραμένει σταθερή στο 21% όπως είναι στην επιφάνεια της θάλασσας, η μερική πίεση του οξυγόνου ελαττώνεται σαν αποτέλεσμα της μείωσης της βαρομετρικής πίεσης.

Η άσκηση στο υψόμετρο (προπονητική – αγωνιστική περίοδος) είναι δυσχερέστερη συγκριτικά με αυτή στο επίπεδο της θάλασσας διότι μειώνεται η μερική πίεση του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα καθώς αυξάνεται το υψόμετρο. Αυτό συνεπάγεται τη μειωμένη οξυγόνωση του αίματος που διαχέεται μέσα στους πνεύμονες και κατ’ επέκταση τη μειωμένη οξυγόνωση των ασκούμενων μυών.

Ο οργανισμός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σ’ αυτό το νέο περιβάλλον με μειωμένη προσφορά οξυγόνου αντιδρά με ταχύπνοια (αυξημένη συχνότητα αναπνοών) και υπεραερισμό (αύξηση του κατά λεπτόν αερισμού). Ο υπεραερισμός αποτελεί σημαντικό μηχανισμό για την προσαρμογή του οργανισμού στο μεγάλο υψόμετρο. Ως εκ τούτου ο αθλητής πρέπει να έχει ικανοποιητικές αναπνευστικές εφεδρείες.

Προκειμένου τώρα να εξασφαλισθεί ικανοποιητική απόδοση του οξυγόνου στους ιστούς σε συνθήκες υψομέτρου, η καρδιά αναγκάζεται να εργασθεί σε ταχύτερους ρυθμούς (ταχυκαρδία) ώστε να διατηρήσει υψηλά επίπεδα επιδόσεων.


Το βιβλίο αυτό παράγεται από την Medex και μπορείτε να βρείτε όλες τις μεταφράσεις εδώ.
Έχω συνεισφέρει στην Ελληνική μετάφραση του βιβλίου που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.